2009 Annual Meetings, Istanbul
Boards of Governors

World Bank Group
International Monetary Fund
October 6-7, 2009—Istanbul Turkey
2009 Yıllık Toplantıları, İstanbul

IMF Hakkında

Uluslararası Para Fonu (IMF) Yöneticiler Kurulu ve Dünya Bankası Grubu Yöneticiler Kurulu normalde kendi kurumlarının çalışmalarını görüşmek üzere yılda bir kez toplanmaktadır. Genellikle Eylül- Ekim tarihlerinde yapılan Yıllık Toplantılar geleneksel olarak her iki yıl Washington’da ve her üç yılda bir ise başka bir üye ülkede yapılır.

Yöneticiler Kurulları’nın Açılış Toplantısı Mart 1946’da ABD’de Savannah, Georgia’da yapılmıştır.  İlk Yıllık Toplantılar ise 1946’da Washington’da yapılmıştır.

Son yıllarda, Yıllık Toplantıların ardından Uluslararası Para ve Finans Komitesi, Kalkınma Komitesi, On’lar Grubu, Yirmidört’ler Grubu ve üyelerin oluşturduğu diğer çeşitli grupların toplantıları yapılmaktadır. Toplantılarının sonucunda, diğer çeşitli grupların yanı sıra Uluslararası Para ve Finans Komitesi ile Kalkınma Komitesi de  bildiriler yayınlar. Yıllık Toplantılar;  Yöneticiler Kurulu Direktörleri’nin iş dünyası ile ilgili konuları ele aldığı, birbirleri ile istişarede bulunduğu ve uluslararası ekonomi ve finansla ilgili güncel konularda kendi ülkelerinin görüşlerini sunmak üzere toplanmış delegelere hitap ettikleri 2 günlük ana oturumları içermektedir. Yıllık Toplantılarda,  Yöneticiler Kurulları güncel uluslararası parasal meselelerin nasıl ele alınacağını kararlaştırır ve bunlara uygun kararları onaylar. Yıllık Toplantıların başkanlığı Banka ve Fon’un bir Yöneticiler Kurulu Direktörü tarafından yürütülür ve başkanlık her yıl üyeler arasında sıra ile değişir. Her iki yılda bir İcra Direktörleri seçilir. Her yıl Banka ve Fon’a varsa yeni üyeler kabul edilir.

Yıllık Toplantılar, bu kadar çok sayıda üye ülkenin yetkililerini bir araya getirmesi nedeniyle, büyüklü küçüklü, resmi ve gayri resmi istişare fırsatları da sunmaktadır. Toplantılarla ilgili, çalışanların basın mensupları için düzenlediği seminerler dahil sayısız seminer yapılmaktadır. Yıllık Toplantılar Seminer Programı özel sektör, hükümet temsilcileri ve üst düzey Banka ve Fon yetkilileri arasında yaratıcı diyalogu artırmak için tasarlanmaktadır. Fon’un üçüncü Yönetici Direktörü onuruna kurulan bir vakfın desteği ile gerçekleştirilen ve uluslararası finans hakkındaki Per Jacobsson Konuşması da her yıl Toplantılar ile birlikte yapılmaktadır.

Birleşik Devletler Dışında Yapılan Yıllık Toplantılar: 1947—2006
Yıl Yer
1947Londra
1950Paris
1952Mexico City
1955İstanbul
1958Yeni Delhi
1961Viyana
1964Tokyo
1967Rio De Jenaryo
1970Kopenhag
1973Nairobi
1976Manila
1979Belgrat
1982Toronto
1985Seul
1988Berlin
1991Bangkok
1994Madrid
1997Hong Kong
2000Prag
2003Dubai
2006Singapur