2009 Annual Meetings, Istanbul
Boards of Governors

World Bank Group
International Monetary Fund
October 6-7, 2009—Istanbul Turkey
2009 Yıllık Toplantıları, İstanbul

Katılımcılar

Basın Mensupları için Bilgi
Sivil Toplum Temsilcileri
Ziyaretçiler
Delegeler

Basın Mensupları için Bilgi

Görev yapacak tüm basın mensuplarının toplantılara katılmaları için Yıllık Toplantılar basın kartlarının bulunması gerekmektedir. 

Akreditasyon (Yetki Onayı) için, aşağıdakilerden birini sunmalısınız:

  1. Ulusal hükümetler ya da kuruluşlar tarafından verilen geçerli basın kartları;

    VEYA

  2. Belirli bir haber kuruluşu ya da yayın organı tarafından görevlendirildiğinize dair açık ispat. Bu fotoğrafçılar dâhil, tüm serbest çalışanlar için geçerlidir. Söz konusu haber kuruluşu ya da yayın organından geçerli bir görevlendirme yazısı gerekmektedir. Fotoğraf ajansları, müşterileri olan haber kuruluşu ya da yayın organından aldıkları destekleyici belgeyi sunmalıdır.

Başvuruların gönderileceği adres:

Basın Kayıt
e-posta: press@imf.org
Faks: +1 202-623-4004

Bu türden belgelerin bulunmaması ya da şüpheli olması halinde, Yıllık Toplantılara erişim izninin verilmesi IMF ve Dünya Bankası’nın takdirine kalacaktır. Daha fazla bilgi için >

Sivil Toplum Temsilcileri

2009 Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Yıllık Toplantıları 6 ve 7 Ekim 2009 tarihlerinde İstanbul, Türkiye’de yapılacaktır. Yıllık toplantılara katılmayı isteyen tüm STK temsilcilerinin bireysel akreditasyon yetki onayı alması gerekmektedir. Temsilcilerin 3 Ağustos Pazartesi günü açılacak ve 21 Eylül Pazartesi günü kapanacak olan yetki onayi için başvurmaları istenmektedir.  İlgililer yetki onayi için  çevrimiçi başvurabilecektir ve bağlantı adresi 3 Ağustos’ta burada verilecektir.

Dünya Bankası ve IMF Sivil Toplum Ekipleri ayrıca 3 Ekim Cumartesi gününden 7 Ekim Çarşamba gününe kadar bir Sivil Toplum Politika Forumu düzenleyecektir. Politika Forumu hakkında bilgi ve oturumların takvimini Eylül ayı başında yayınlayacağız. Dünya Bankası ve IMF politikaları ve programları hakkında bir Oryantasyon Oturumu 2 Ekim Cuma günü yapılacaktır. Bu oryantasyon oturumuna katılmak isteyenler Eylül ayı başında çevrimiçi olarak buradan kaydolabileceklerdir.

Yıllık Toplantılarda özellikle Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki kalkınmakta olan ülkelerden STK temsilcilerinin geniş ve önemli miktarda katılımını sağlamak için, Dünya Bankası ve IMF, Yıllık Toplantıların Planlama Sürecinin bir parçası olmaları amacıyla 18 STK liderini davet etmiştir.  Görevleri politika diyalogu oturumlarını, Banka ve Fon başkanları ile bir yerel meclis toplantısını ve diğer etkinlikleri planlama konusunda Banka ve Fona yardım etmek olacaktır. Görev Tanımı ve katılımcılar listesi ne bakınız.

Banka/Fon Yıllık Toplantıları hakkında daha fazla genel bilgiye buradan. ulaşabilirisiniz. Yıllık Toplantılar hakkında herhangi bir sorunuz olursa ya da bir politika oturumu düzenlemeyi düşünürseniz, lütfen civilsociety@worldbank.org ya da ngoliaison@imf.org adresine e-posta gönderiniz.

Ziyaretçiler

Ziyaretçi yetki onayı için talepler kurumunuzun başlıklı kâğıdında yazılı olarak yapılmalıdır ve Ortak Sekreterliğe temsilcilerinizin isimleri, unvanları ve faks ile telefon numaraları dahil tam yazışma adresleri bildirilmelidir. Taleplerinizi göndereceğiniz adres aşağıdadır:

Ms. Shelsie Fung
Office of Special Guests and Visitors
Joint Secretariat
IMF-World Bank Group
Washington, DC 20433


Faks No. + 1 202 522-7408

Daha fazla bilgi için, lütfen  +1 202 458-0264 numaralı telefondan Özel Konuklar ve Ziyaretçiler Ofisi ile temasa geçiniz.

Delegeler

Ülke heyetlerinin üye kayıtları ilgili İcra Direktörleri Ofislerinden yürütülmelidir.

Kayıt ve yetki onayı ile ilgili sorular için, lütfen aşağıdaki iletişim bilgileri üzerinden Banka ve Fon’un Delegeler ve Gözlemciler için Ortak Sekreterliği ile temasa geçiniz:

Tel : +1 202 623 6797
Fax : +1 202 623 4004
Email : comfront@imf.org