2009 Annual Meetings, Istanbul
Boards of Governors

World Bank Group
International Monetary Fund
October 6-7, 2009—Istanbul Turkey
2009 Yıllık Toplantıları, İstanbul

İletişim Bilgisi

Ofis İletişim Numaraları e-posta
Genel Bilgi
Banka/Fon Konferansları Ofisi Tel: +1 202 473-7272
Faks: +1 202 522-7139
bfcoffice@worldbank.org
Kayıt/ Sorular
Heyetler ve Gözlemciler Tel: +1 202 623-6797
Faks: +1 202 623-4004
comfront@imf.org
Özel Konuklar ve Ziyaretçiler Tel: +1 202 458-0264
Faks: +1 202 522-7408
 
Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Tel: +1 202 623-6750
Faks: +1 202 623-4004
comfront@imf.org
Kalkınma Komitesi (DC) Tel: +1 202 458-2980
Faks: +1 202 522-1618
devcom@worldbank.org
Seminer Programı Tel: +1 202 473-3394
Faks: +1 202 522-7139
seminars@worldbank.org
Otelde Konaklama
Delegeler, Gözlemciler, Özel Konuklar Tel: +1 202 623-9880
Faks: +1 202 623-9336
hotelfront@imf.org
Basın
Akreditasyon ve genel sorular Tel: +1 202 623-7100
Faks: +1 202 623-4004
media@imf.org
Kayıt Tel: +1 202 623-6797
Faks: +1 202 623-4004
press@imf.org
Yukarıda bahsedilen toplantılar dışında kalan diğer Uluslararası Para Fonu ya da Dünya Bankası Grubu toplantıları için, lütfen aşağıda belirtildiği üzere her bir kuruluş ile doğrudan temasa geçiniz:
Dış İlişkiler — IMF Tel: +1 202 623-7430  
Dış İlişkiler — Dünya Bankası Grubu Tel: +1 202 473-7660