Посеред війни Україна зберігає макроекономічну стабільність і розпочинає реформи

April 5, 2023

Вторгнення Росії й надалі несе руйнівні соціально-економічні наслідки для України. У 2022 році валовий внутрішній продукт скоротився приблизно на 30 відсотків, кількість жертв серед цивільного населення зростає, більше третини населення було переміщено, а значна частина інфраструктури країни була зруйнована.

Незважаючи на майстерне провадження владою політики, спрямованої на підтримку загальної економічної та фінансової стабільності, державний борг різко зріс, а бюджетний дефіцит збільшився, вмістивши у себе додаткові витрати на оборону та безпеку.

31 березня Рада виконавчих директорів МВФ схвалила фінансову угоду для України на суму 15,6 мільярда доларів США, розраховану на чотири роки, до 2027 року. Угода в рамках нашого Механізму розширеного фінансування  (EFF) є частиною міжнародного фінансового пакету на суму 115 мільярдів доларів, розрахованого на той самий чотирирічний період, призначення якого - забезпечити підтримку політик влади щодо стабілізації економіки під час війни та закласти міцні підвалини для провадження більш широких реформ з метою прискорення відновлення по завершенню війни.

Щойно затверджена програма EFF є третім і останнім етапом стратегії, розробленої разом із владою для підтримки України. Першим етапом було екстрене фінансування на загальну суму 2,7 мільярда доларів США, яке було надано у 2022 році через застосування Інструменту для прискореного фінансування. Другим етапом стала чотиримісячна Моніторингова програма із залученням Ради Директорів (PMB), затверджена у грудні 2023 року. Гарні результати, продемонстровані владою в рамках PMB, проклали шлях до укладення повноцінної програми з МВФ.

Надзвичайно високий рівень невизначеності

Має місце висока невизначеність щодо економічних перспектив України, і країна відповідає вимогам нової політики Фонду щодо розширеного кредитування траншами обсягом понад річну квоту в умовах надзвичайно високої невизначеності. На відміну від стандартної програми МВФ, яка базується на центральному сценарії, в Україні є ймовірними кілька результатів, головним чином через невизначеність щодо того, коли закінчиться війна.

В основу нашого базового сценарію покладено припущення, що війна закінчиться в першій половині наступного року, після чого розпочнеться період ретельно дозованого інвестування і відбудови. Наш негативний сценарій передбачає, що війна посилиться і триватиме довше. Це чинитиме більш обтяжливий вплив на економічну активність, ніж передбачається за базовим сценарієм, знеохочуючи людей, які покинули країну, до повернення, і завдасть подальшої шкоди інфраструктурі.

Економічні політики

Нова програма влади, підтримувана МВФ, має на меті забезпечити макроекономічну та фінансову стабільність, стати каталізатором для отримання зовнішнього фінансування та створити основу для структурної політики, яка закладає підвалини для післявоєнного відновлення, відбудови та остаточного набуття членства у Європейському Союзі. Більш конкретно:

Бюджетно-податкова політика.У найближчій перспективі фіскальна політика органів влади буде зосереджуватися на забезпеченні достатніх ресурсів для фінансування пріоритетних видатків, підтримці міцної бази податкових надходжень і збереженні фіскальної та боргової стійкості. У середньостроковій перспективі, на розвиток початкових заходів з фінансування відбудови та соціальних видатків, акцент буде зміщено на розробку Національної стратегії доходів (НСД), поступове відновлення середньострокової бюджетної рамки та посилення управління державними інвестиціями.

Монетарна та валютно-курсова політика.Ключовим пріоритетом є підтримка неухильного скорочення інфляції та забезпечення стабільності обмінного курсу, у тому числі шляхом утримування валютних резервів на належному рівні, із одночасним забезпеченням пруденційного управління надлишком ліквідності у воєнний час.

Фінансовий сектор.Політики повинні будуть забезпечити збереження фінансової стабільності та підготовку до післявоєнного відновлення, включаючи планування на випадок непередбачених ситуацій, діагностику банків, а також вирішення питання проблемних банків та непрацюючих активів.

Управління і зростання.Створення незалежних та ефективних антикорупційних інституцій сприятиме подальшому вдосконаленню управління і зміцненню довіри громадськості та впевненості донорів у майбутній відбудові. Поглиблення інтеграції з єдиним ринком ЄС та виконання вимог щодо вступу до ЄС відіграватимуть вирішальну роль у тому, щоб давно заплановані інституційні та структурні реформи принесли свої плоди.

Стратегія щодо фінансування та забезпечення економічної  прийнятності боргу.Програма влади допоможе відновити стійкість боргової ситуації через підходи до опрацювання як офіційного, так і зовнішнього комерційного боргу. Ці підходи до трактування боргових зобов’язань разом із значним пільговим зовнішнім фінансуванням і збільшенням внутрішнього фінансування від продажу боргових зобов’язань допоможуть владі задовольнити її потреби у фінансуванні протягом програмного періоду.

Після війни, для якомога швидшої відбудови свого виробничого потенціалу і відновлення рівня життя свого народу Україна потребуватиме високих темпів економічного зростання протягом тривалого періоду. Це вимагатиме безпрецедентних інвестицій і відновлення людського капіталу. Державний сектор відіграватиме важливу роль, а заходи із вдосконалення управління сприятимуть отриманню фінансування від донорів. Але значна частина інвестицій повинна буде надійти з приватних джерел, переважно іноземних. Програма МВФ підтримуватиме владу у здійсненні критично важливих реформ на підтримку відбудови та шляху до вступу до Європейського Союзу.

 

УКРАЇНА

Вторгнення росії продовжує чинити руйнівний вплив на Україну, але влада утримує загальну макроекономічну стабільність. Згідно з нашим базовим сценарієм, економічне зростання цього року становитиме від -3 до +1 відсотка.

Населення

43,8 M

(2021)

ВВП на душу населення

$4 836

(2021)

Безробіття

24,5 %

(2022)

Дефіцит бюджету

  • -- 16,7 %

(від ВВП, 2022)

Основні статті експорту

Зернові, чавун і сталь, рослинні олії

ПРИРІСТ РЕАЛЬНОГО ВВП

(у відсотках)

ІНФЛЯЦІЯ (середньорічна, у відсотках)

БАЛАНС РАХУНКУ ПОТОЧНИХ ОПЕРАЦІЙ

(відсотків ВВП)