Съветът на управителите на централни банки на МВФ одобрява историческо разпределение на специални права на тираж в размер на 650 млрд. щатски долара

2 август 2021

Вашингтон, окръг Колумбия. За да повиши глобалната ликвидност[1], на 2 август 2021 г. Съветът на управителите на централни банки на МВФ одобри общо разпределение на специални права на тираж (СПТ) в размер на 650 млрд. щатски долара (около 456 млрд. СПТ). [1]

„Това е историческо решение — най-голямото разпределение на СПТ в историята на МВФ и стимул за световната икономика в момент на безпрецедентна криза. Разпределението на СПТ ще бъде от полза за всички членове, ще отговори на дългосрочната глобална нужда от резерви, ще изгради доверие и ще насърчи устойчивостта и стабилността на световната икономика. То ще помогне особено на нашите най-уязвими държави-членки, които се борят да се справят с последиците от кризата от COVID-19“, заяви управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева.

Общото разпределение на СПТ ще влезе в сила на 23 август 2021 г. Новосъздадените СПТ ще бъдат предоставени на държавите—членки на МВФ, пропорционално на съществуващите им квоти във Фонда.

Приблизително 275 милиарда щатски долара (СПТ на стойност от приблизително 193 милиарда) от новите средства ще бъдат предоставени на нововъзникващите пазари и развиващите се страни, включително страните с ниски доходи.

„Също така ще продължим да работим активно с нашите членове, за да идентифицираме жизнеспособни варианти за доброволно насочване на СПТ от по-богатите към по-бедните и по-уязвими държави членки, за да подкрепим тяхното възстановяване от пандемията и да постигнем устойчив и стабилен растеж“, заяви г-жа Георгиева.

Един от основните варианти е членовете, които имат силни външни позиции, доброволно да насочат част от своите СПТ към увеличаване на кредитирането за страните с ниски доходи чрез Доверителния фонд на МВФ за намаляване на бедността и растеж (PRGT). Понастоящем преференциалната подкрепа чрез PRGT е безлихвена. МВФ проучва и други възможности за подпомагане на по-бедните и уязвими страни в усилията им за възстановяване. Възможно е да се обмисли създаването на нов доверителен фонд за устойчивост, който да улесни по-устойчивия и стабилен растеж в средносрочен план.

Допълнителна информация:

Начална страница на СПТ: https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right

Въпроси и отговори: https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right[1] Референтният обменен курс на СПТ е 0,702283 СПТ за един щатски долар от 1 юли 2021 г. (датата на обобщението от председателя на Изпълнителния съвет на обсъждането на предложението за общо разпределение на специалните права на тираж).