Съвместна декларация на МВФ и Световната банка относно войната в Украйна

2 март 2022

ВАШИНГТОН, окръг Колумбия. Управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева и президентът на Групата на Световната банка Дейвид Малпас направиха днес следното изявление относно войната в Украйна.

„Дълбоко сме шокирани и натъжени от опустошителните човешки и икономически жертви, причинени от войната в Украйна. Хора биват убити, ранени и принудени да бягат, а физическата инфраструктура на страната понася огромни щети. Ние подкрепяме украинския народ в тези всяващи ужас събития. Войната предизвиква и сериозни странични ефекти в други държави. Цените на суровините се повишават и съществува риск да подхранят допълнително инфлацията, която засяга най-силно бедните. Ако конфликтът не бъде преустановен, смущенията на финансовите пазари ще продължат да се задълбочават. Санкциите, обявени през последните няколко дни, също ще имат значително икономическо въздействие. Правим оценка на ситуацията и обсъждаме подходящи политически реакции съвместно с международните ни партньори.

„Нашите институции работят заедно в подкрепа на Украйна в областта на финансирането и политиката и увеличават тази подкрепа в спешен порядък. Поддържаме ежедневен контакт с властите относно антикризисните мерки. В МВФ отговорихме на искането на Украйна за спешна финансова помощ чрез Инструмента за бързо финансиране, което нашият Управителен съвет може да разгледа още следващата седмица. Освен това продължаваме да работим по програмата на Украйна за стендбай споразумение, по която от днес до края на юни на страната са на разположение допълнителни 2,2 млрд. долара. В Групата на Световната банка подготвяме пакет от мерки за подкрепа в размер на 3 млрд. долара през следващите месеци, като започнем с операция за бърза бюджетна подкрепа в размер на най-малко 350 млн. долара, която ще бъде представена на Управителния съвет за одобрение тази седмица и ще бъде последвана от бърза финансова помощ в размер на 200 млн. долара за здравеопазване и образование. Този пакет ще включва мобилизиране на финансиране от няколко партньори за развитие и ние приветстваме вече обявената подкрепа от редица двустранни партньори.

„Световната банка и МВФ също така работят заедно, за да оценят икономическото и финансовото въздействие на конфликта и бежанците върху други страни в региона и света. Имаме готовност да предоставим засилена политическа, техническа и финансова подкрепа на съседните държави, ако това е необходимо. Съгласуваните международни действия ще бъдат от решаващо значение за намаляване на рисковете и преодоляване на предстоящия изпълнен с опасности период. Тази криза засяга живота и поминъка на хората по целия свят и ние им предлагаме своята пълна подкрепа.“