Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева обявява началото на дейността на Доверителния фонд за устойчивост и стабилност (ДФУС) в подкрепа на уязвимите държави и усилията им да посрещнат дългосрочните предизвикателства

12 октомври 2022

ВАШИНГТОН, окръг Колумбия: Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), направи следното изявление днес:

„Радвам се да обявя началото на дейността на новия Доверителен фонд за устойчивост и стабилност (ДФУС). Днес уведомих Изпълнителния съвет, че с набраните от нас до момента средства ДФУС е готов да започне дейността си по отпускане на заеми. Дадохме обещание и го изпълнихме. Безкрайно благодарна съм на нашите държави-членки, които се обединиха и проявиха солидарност във времена на безпрецедентни предизвикателства.

За по-малко от три години светът преживя поредица от наслагващи се сътресения. Първо, пандемията от COVID. След това нахлуването на Русия в Украйна и последвалата криза с разходите за живот. Няма и бутон за пауза на кризата вследствие на изменението на климата, докато вниманието ни е насочено към разрешаването на други кризи.

Като първият инструмент на МВФ за предоставяне на дългосрочно финансиране на достъпни цени, ДФУС има за цел да подпомогне държавите в изграждането на устойчивост към структурни предизвикателства (напр. изменението на климата и пандемии) с цел поддържане на по-дългосрочна икономическа и финансова стабилност, като същевременно катализира друго публично и частно финансиране.

Със силната подкрепа на нашите държави-членки постигнахме амбициозната цел, поставена от Международния валутен и финансов комитет (МВФК) и Г-20, за привеждане на ДФУС в действие по време на годишните срещи на МВФ/Световната банка през 2022 г. Това означава, че Изпълнителният съвет може да започне да одобрява исканията на членовете за договорености по Механизма за устойчивост и стабилност (МУС), и аз очаквам с нетърпение първоначалния набор от искания, които ще бъдат обсъдени от Изпълнителния съвет през следващите месеци.

През април 2022 г. Изпълнителният съвет на МВФ одобри създаването на ДФУС като трети стълб от инструментариума за отпускане на заеми на МВФ в допълнение към Сметката за общите ресурси (СОР) и Доверителния фонд за намаляване на бедността и растеж (ДФНБР). Доверителният фонд ще осигурява финансиране с двадесетгодишен матуритет и гратисен период от десет години и половина. Той ще подпомага допустимите държави с ниски и средни доходи, които съставляват около три четвърти от държавите-членки на МВФ. ДФУС ще засили въздействието на разпределените през миналата година 650 млрд. щатски долара под формата на СПТ, пренасочвайки ресурси от икономически по-силните държави-членки към страните, с най-големи нужди.

Изказвам огромната си благодарност на Австралия, Канада, Китай, Германия, Япония и Испания за осигуряването на първия кръг от вноски на обща стойност 15,3 милиарда СПТ (20 милиарда щатски долара).

Този първи кръг от набиране на финансови средства за ДФУС представлява малко повече от половината от общата сума на текущите ангажименти за Доверителния фонд, възлизащи на 29 милиарда СПТ (37 милиарда щатски долара), предоставени от 13 държави. Очаква се допълнителните вноски да бъдат направени в началото на 2023 г., след като държавите приключат необходимите вътрешни процедури, което ще гарантира, че Доверителният фонд е в силна позиция да посрещне търсенето на финансиране през следващите години. Очаква се с течение на времето допълнителни държави да поемат ангажименти и ние ще продължим усилията си за набиране на средства, за да разширим кръга на вносителите и да гарантираме, че ДФУС разполага с достатъчно ресурси.

Що се отнася до търсенето, окуражена съм да видя силен интерес към достъпа до финансиране по линия на ДФУС от редица държави. Вече сме в напреднали дискусии с разнообразна група държави относно планираните от тях действия в областта на политиката за климата. МВФ продължава да трупа опит в началната фаза на използването на този нов инструмент, а поуките ще бъдат от полза за по-широката група от допустими държави в бъдеще.

Подготвяме също така почвата за отпускане на заеми по линия на ДФУС в подкрепа на политиките за готовност за борба с пандемиите чрез добро сътрудничество с други международни институции.“

Доверителен фонд за устойчивост и стабилност на МВФ

Въпроси и отговори относно Доверителния фонд за устойчивост и стабилност (imf.org)

Механизъм за устойчивост и стабилност (МУС) (imf.org)