Місія МВФ і представники влади України досягли домовленостей на рівні експертів щодо перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів (PMB)

February 17, 2023

  • Місія МВФ та представники влади України досягли домовленостей на рівні експертів щодо першого та остаточного перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів (РМВ). Досягнуті домовленості, які ще потребують погодження керівництвом МВФ, відкривають шлях до початку переговорів щодо повноцінної програми за підтримки МВФ
  • Виконання поточної Моніторингової програми владою України стало високорезультативним. Було досягнуто всіх кількісних та індикативних цільових показників, також виконано і всі структурні маяки, встановлені для податково-бюджетного і фінансового секторів, та урядування.
  • Під час зустрічей обговорювалися питання середньострокової макроекономічної та фіскальної політики, структури фінансування, політики фінансового сектора та управління.

Варшава, Польща: Місія Міжнародного валютного фонду на чолі з Гевіном Греєм зустрілася з представниками української влади у Варшаві упродовж 13-17 лютого 2023 року з метою оцінки виконання Україною зобов’язань за Моніторинговою програмою із залученням Ради директорів (РМВ) та активізації технічних обговорень середньострокової макроекономічної та структурної політики та відповідних заходів.

По завершенню обговорень,Гевін Грей зробив наступну заяву:

“Експерти МВФ та представники українського влади досягли домовленості на рівні експертів щодо перегляду Моніторингової програми із залученням Ради директорів (РМВ). Завершення першого і остаточного перегляду програми, який ще підлягає схваленню керівництвом МВФ, відкриває шлях до початку переговорів про повноцінну програму за підтримки МВФ.

Виконання Моніторингової програми із залученням Ради директорів (РМВ) показало високі результати. Завдяки спільним зусиллям Уряду України та Національного Банку Україну, було досягнуто всіх встановлених на кінець грудня кількісних та індикативних цільових показників, а також виконано і всі п’ять структурних маяків, встановлених на кінець січня. Серед них – подання Урядом до Парламенту пакету податкових законопроектів, спрямованих на збільшення надходжень, вжиття Міністерством фінансів заходів щодо усунення бюджетної заборгованості, розробка концептуального документу щодо реформування системи соціального захисту, створення наглядової ради Нафтогазу та узгодження ключових елементів діагностики банківського сектору.

У 2022 році економіка України скоротилася на 30 відсотків, це менш жорстке скорочення, ніж очікувалося раніше, а інфляція почала сповільнюватися. У той же час, після затвердження у грудні Моніторингової програми, короткостроковий прогноз погіршився, в тому числі через на атаки на критичну інфраструктуру. Однак економіка пристосовується і упродовж поточного року очікується поступове економічне відновлення.

Податково-бюджетна політика у 2023 році має враховувати потреби у збільшенні витрат. Пріоритетним залишається збільшення податкових надходжень, у тому числі шляхом покращення адміністрування доходів і повернення податкової політики до довоєнних налаштувань. Крім того, перед Україною постало складне завдання створення фіскального простору для пов’язаного з війною відновлення і для потужнішої системи соціального захисту, що унеможливлює будь-які кроки, спрямовані на зменшення податкових надходжень.

Вчасне надання значної зовнішньої підтримки було критично важливим для макроекономічної стабільності, масштабні фінансові виплати залишатимуться важливими у 2023 році і в наступні періоди для покриття потреб у фінансуванні та сприяння забезпечення стабільності. Необхідно продовжувати зусилля щодо розширення випуску цінних паперів на внутрішньому ринку запозичень для забезпечення стабільної структури фінансування та усунення залежності від емісійного фінансування.

Національний банк України (НБУ) виважено реагує на надлишок ліквідності в банківській системі, у тому числі шляхом підвищення нормативів обов’язкових резервів, та на необхідність підвищити привабливість активів у національній валюті з метою збереження цінової та зовнішньої стабільності. З початку війни широкомасштабні надзвичайні заходи, запроваджені в умовах воєнного стану, допомогли зберегти фінансову стабільність. Зараз триває підготовка до поступового скасування надзвичайних заходів з метою приведення внутрішніх норм у відповідність до міжнародних стандартів. Пріоритетом НБУ є оновлення стратегії фінансового сектору, ключовим елементом якої стане за сприятливих умов незалежна оцінка банківських активів.

Повноцінна програма за підтримки МВФ буде помічною для зусиль Уряду України на шляху до вступу до Європейського Союзу. Зокрема, з метою закладення міцного підгрунтя повоєнного економічного зростання і у синергії з рухом до членства в ЄС, варто прискорити реформи з метою поліпшення продуктивності та конкурентноспроможності приватного сектору. Влада України досягає успіхів у впровадженні реформ, направлених на зміцнення управління, боротьби з корупцією та забезпечення верховенства права, а також в створенні підґрунтя для післявоєнного зростання, хоча ці сфери все ще потребують значного реформування. Державний сектор відіграватиме важливу роль у процесі відбудови, а заходи щодо підвищення ефективності та прозорості державних фінансів та управління будуть критично важливими. Очікується, що приватний сектор також долучиться до зусиль з відновлення.

Місія провела зустрічі з Головою НБУ Андрієм Пишним та Міністром фінансів Сергієм Марченком, іншими високопосадовцями і хотіла би подякувати їм за відкритий і конструктивний діалог. Експерти МВФ сподіваються на продовження тісної співпраці упродовж наступних тижнів."