Рада виконавчих директорів МВФ завершила третій перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України

March 21, 2024

  • Рада директорів МВФ сьогодні завершила третій перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволить владі України отримати еквівалент приблизно 880 мільйонів доларів США (663,9 мільйона СПЗ), які будуть спрямовані на підтримку бюджету.
  • Українська влада продовжує активно працювати в рамках програми EFF у складних умовах, виконавши всі, крім одного, кількісні критерії ефективності на кінець грудня, всі структурні маяки на кінець лютого та всі індикативні цілі.
  • Українська економіка у 2023 році продовжувала проявляти неабияку стійкість, однак знову з'являються перешкоди, викликані війною, а прогнози залишаються залежними від високої невизначеності. Збереження сталих темпів реалізації реформ є необхідною передумовою для забезпечення макроекономічної стабільності, відновлення фіскальної та боргової стійкості, посилення інституційних реформ та забезпечення підґрунтя для відбудови та шляху до вступу до Європейського Союзу (ЄС).

Вашингтон, округ Колумбія: Рада виконавчих директорів Міжнародного валютного фонду (МВФ) сьогодні завершила третій перегляд програми в рамках механізму розширеного фінансування (EFF) для України, що дозволить владі України отримати еквівалент приблизно 880 мільйонів доларів США (663,9 мільйона СПЗ), які будуть спрямовані на підтримку бюджету.

48-місячна програма EFF для України з доступом до 11,6 мільярда СПЗ (що еквівалентно 15,6 мільярда доларів США, або близько 577 відсотків квоти) була затверджена 31 березня 2023 року і є частиною пакету підтримки України в розмірі 122 мільярдів доларів США. Програма МВФ для України спрямована на зміцнення політики підтримки фіскальної, зовнішньої, цінової та фінансової стабільності у період надзвичайно високої невизначеності, пов’язаної з війною, вона підтримує відновлення економіки, а також покращання управління та зміцнення інституцій для сприяння довгостроковому зростанню в контексті відбудови та шляху України до вступу до ЄС.

Програма EFF продовжує служити надійним якорем для економічної програми влади України, і її реалізація в цілому йде по наміченому шляху, незважаючи на надзвичайно складні обставини, викликані війною Росії в Україні. Були виконані всі, крім одного кількісного критерію ефективності та всі індикативні цілі на кінець грудня. Влада України також виконала всі структурні маяки на кінець лютого, що підкреслює її наполегливість у реалізації амбітної програми реформ. Рада директорів МВФ схвалила запит української влади щодо неврахування недотримання грудневого критерію ефективності стосовно податкових надходжень, який був недовиконаний на незначну суму.

Стійкість економіки у 2023 році була більшою, ніж очікувалося, з потужними темпами зростання, продовженням різкого зниження темпів інфляції та збереженням адекватного рівня резервів. Однак у 2024 році знову з'являються перешкоди, і очікується, що зростання зменшиться до 3-4 відсотків через невизначеність, викликану продовженням війни, та через обмеженість ланцюгів постачання, що стає все більш жорсткою. Прогнози залишаються залежними від надзвичайно високих ризиків, які виникають внаслідок дії факторів, пов'язаних з війною, потенційного дефіциту зовнішнього фінансування та соціально-економічного впливу заходів політики, які можуть знадобитися у разі матеріалізації шоків.

Після обговорення питань України Радою виконавчих директорів, директор-розпорядник МВФ пані Крісталіна Георгієва виступила з наступною заявою [1][1]:

«Вторгнення Росії в Україну продовжує спричиняти величезні соціальні та економічні втрати Україні. Однак макроекономічна та фінансова стабільність була збережена завдяки вмілому формуванню політики українською владою, а також значній зовнішній підтримці. Економіка була стійкою, з сильнішими, ніж очікувалося, макроекономічними результатами в 2023 році. Ефективність та налаштованість України на виконання програми продовжують залишатися на високому рівні.

"У майбутньому очікується, що відновлення зростання дещо сповільниться через надзвичайно високі ризики прогнозу, пов'язані, головним чином, з високою невизначеністю, спричиненою війною, а також потенційними затримками зовнішнього фінансування. Українська влада повинна бути пильною щодо цих ризиків. Також критично важливо, щоб зовнішнє фінансування, виділене Україні всіма донорами, надходило своєчасно та передбачувано для забезпечення важко завойованої макроекономічної стабільності.

"Триваюча війна продовжує створювати напругу для державних фінансів України. Зовнішнє фінансування на відповідних пільгових умовах разом із потужною мобілізацією внутрішніх ресурсів необхідні Україні для задоволення її потреб у фінансуванні та забезпечення фіскальної та боргової стійкості. Вища мобілізація доходів, підкріплена нещодавно затвердженою Національною стратегією доходів, та уникнення  заходів, які розмивають податкову базу, матиме вирішальне значення для забезпечення фіскальної стійкості. Реформи, спрямовані на подальше зміцнення системи середньострокового бюджетування, аналізу фіскальних ризиків та забезпечення прозорості, а також управління державними інвестиціями, повинні сприяти досягненню цих цілей. Вирішення питань зовнішнього комерційного боргу відповідно до параметрів програми також допоможе створити необхідний простір для критичних витрат та відновити стійкість боргу.

"Нещодавній перехід до режиму керованого валютного курсу став важливим кроком на шляху до нормалізації грошово-кредитної та валютної політики, а підвищена гнучкість валютного курсу допоможе зміцнити стійкість економіки до зовнішніх потрясінь. Крім того, продовження зниження темпів інфляції та добре зафіксовані інфляційні очікування і стабільність валютного ринку сприяють подальшому пом'якшенню грошово-кредитної політики. Поступовий підхід до послаблення валютного контролю відповідно до стратегії Національного банку України матиме важливе значення для захисту валютних резервів. Слід продовжувати реалізацію зусиль влади, направлених на уникнення емісійного фінансування.

"Фінансовий сектор залишається стабільним, необхідно продовжувати зусилля, направлені на підвищення готовності до зміцнення систем фінансової безпеки, нагляду, управління та планування на випадок надзвичайних ситуацій.

"Стійке просування на шляху реформ в рамках боротьби з корупцією та реформою корпоративного управління, у тому числі забезпечення ефективності антикорупційних інституцій, матиме важливе значення для стримування фіскальних ризиків, посилення зростання та підтримки шляху до вступу до ЄС".

Таблиця 1.   Україна: Окремі економічні та соціальні показники, 2021-27 рр.

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факт

Факт

Прогн.

Прогн.

Прогн.

Прогн.

Прогн.

Реальна економіка (зміна у відсотках, якщо не вказано інше)

 

 

 

 

 

 

 

Номінальний ВВП (млрд. укр. грн.) 1/

5 451

5 191

6 495

7 748

8 865

9 841

10 798

Реальний ВВП 1/

3,4

-29,1

5,0

[3 до 4]

6,5

5,0

4,5

Внески:

 

 

 

 

 

 

 

Внутрішній попит

12,9

-23,7

8,6

3,3

5,3

3,8

3,4

Приватне споживання

4,7

-16,6

2,7

2,6

3,0

2,8

2,8

Державне споживання

0,1

6,9

2,8

-1,1

-1,8

-0,6

-0,1

Інвестиції

8,1

-14,0

3,1

1,8

4,1

1,6

0,6

Чистий експорт

-9,5

-5,4

-3,6

-0,1

1,1

1,2

1,1

Дефлятор ВВП

24,8

34,3

19,2

15,6

7,5

5,7

5,0

Рівень безробіття (за методологією МОП; середнє за період, відсоток)

9,8

24,5

19,1

14,5

13,8

11,6

10,4

Споживчі ціни (середнє за період)

9,4

20,2

12,9

6,4

7,6

6,2

5,2

Споживчі ціни (на кінець періоду)

10,0

26,6

5,1

8,5

7,0

5,5

5,0

Номінальна заробітна плата (середня)

20,8

1,0

20,1

16,9

15,9

13,3

10,5

Реальна заробітна плата (середня)

10,5

-16,0

6,4

9,8

7,8

6,7

5,0

Заощадження (відсоток ВВП)

12,5

17,6

10,8

11,9

10,8

13,5

16,2

Приватні

12,7

30,8

25,8

23,4

13,7

13,8

14,8

Державні

-0,2

-13,2

-14,9

-11.5

-2,9

-0,2

1,4

Інвестиції (відсоток ВВП)

14,5

12,6

16,3

17,6

19,0

20,5

21,3

Приватні

10.7

10,1

11,5

15,4

14,5

16,0

16,4

Державні

3,8

2,5

4,8

2,3

4,5

4,5

4,9

 

 

 

 

 

 

 

 

Сектор загальнодержавного управління (відсоток ВВП)

 

 

 

 

 

 

 

Фіскальний баланс 2/

-4,0

-15,7

-19,7

-13,7

-7,3

-4,7

-3,5

Фіскальний баланс, крім грантів 2/

-4,0

-25,0

-26,3

-20,2

-10,3

-6,0

-4,7

Зовнішнє фінансування (чисте)

2,4

10,8

16,6

11,8

6,5

3,5

0,4

Внутрішнє фінансування (чисте), у т.ч.:

1,6

5,1

3,1

2,0

0,9

1,2

3,1

НБУ

-0,3

7,4

-0,2

-0,2

-0,1

-0,1

-0,1

Комерційні банки

1,5

-1,5

2,6

2,0

0,6

1,2

2,4

Державний та гарантований державою борг

50,5

78,4

82,9

94,0

96,7

95,9

93,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Гроші та кредит (на кінець періоду, зміна у відсотках)

 

 

 

 

 

 

 

Грошова база

11,2

19,6

23,3

18,5

15,5

11,8

9,0

Грошова маса

12,0

20,8

23,0

18,7

13,5

11,9

10,6

Кредити неурядовим організаціям

8,4

-3,1

-0,5

8,5

17,7

18,2

13,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Платіжний баланс (відсоток ВВП)

 

 

 

 

 

 

 

Сальдо рахунку поточних операцій

-1,9

5,0

-5,5

-5,7

-8,2

-7,0

-5,1

Прямі іноземні інвестиції

3,8

0,1

2,4

2,2

2,6

4,9

5,0

Валові резерви (на кінець періоду, млрд. дол. США)

30,9

28,5

40,5

42,1

41,6

45,1

45,0

Місяці майбутнього імпорту товарів та послуг

4,5

3,9

5,3

5,4

5,2

5,4

5,1

Відсоток короткострокової заборгованості (залишковий термін погашення)

67,5

64,5

87,3

98,7

91,0

102,5

97,8

Відсоток композитного показника МВФ (плав.)

98,9

92,9

113,2

104,9

98,5

100,1

97,6

Зовнішній борг (відсоток ВВП)

67,5

87,4

92,5

87,9

0,0

0,0

0,0

Експорт товарів (річна зміна обсягу у відсотках)

35,0

-43,8

-16,1

18,5

2,6

15,8

7,0

Імпорт товарів (річна зміна обсягу у відсотках)

17,0

- 24,7

21,1

11,0

9,2

9,3

10,0

Умови торгівлі товарами (зміна у відсотках)

-8,4

-11,6

3,6

0,9

-1,0

0,7

0,7

 

 

 

 

 

 

 

 

Валютний курс

 

 

 

 

 

 

 

Гривня за долар США (кінець періоду)

27,3

36,6

38,0

Гривня за долар США (середній за період)

27,3

32,3

36,7

Реальна відсоткова ставка (на основі дефлятора, зміна у відсотках)

10,3

27,6

-0,3

 

 

 

 

 

 

 

 

Пункти Меморандуму:

 

 

 

 

 

 

 

ВВП на душу населення / Населення (2017): 2640 дол. США/ 44,8 млн.

 

 

 

 

 

 

 

Рівень грамотності / бідності (оцінка 2022 р. 3/): 100 відсотків / 25 відсотків

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Джерела: ограни державної влади України; Світовий банк, Індикатори світового розвитку; оцінки експертів МВФ.

1/ ВВП складається відповідно до СНР 2008 і виключає території, які знаходяться або були в зонах прямих бойових дій і тимчасово окуповані Росією (відповідно до ТМР).

2/ Загальнодержавне управління включає центральні та місцеві органи влади та соціальні фонди.

3/ За оцінками Світового банку.

 

[1]Наприкінці обговорення директор-розпорядник, як голова Ради, узагальнює думки виконавчих директорів, і цей підсумок передається органам влади країни. Пояснення будь-яких кваліфікаторів, що використовуються при підведенні підсумків, можна знайти тут: http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.