Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева приветства подкрепата на Изпълнителния съвет за ново разпределение на 650 милиарда щатски долара за СПТ

9 юли 2021

ВАШИНГТОН : Вашингтон, окръг Колумбия - 9 юли 2021 г.: г-жа Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд (МВФ), направи днес следното изявление относно решението на Изпълнителния съвет в подкрепа на общото разпределение на специалните права на тираж (СПТ):

„Вчера Изпълнителният съвет на МВФ одобри предложението ми за ново общо разпределение на СПТ в размер на 650 млрд. щатски долара — най-голямото разпределение в историята на МВФ — за да се отговори на дългосрочните глобални нужди от резерви по време на най-тежката криза след Голямата депресия.“

„Като следваща стъпка ще внеса новото предложение за разпределение на СПТ в Управителния съвет на МВФ за разглеждане и одобрение. Ако бъде одобрено, очакваме разпределението да приключи до края на август.“

„Можем да оприличим това действие на поставянето на ваксина в ръката на света. Разпределението на СПТ ще увеличи ликвидността и резервите на всички наши държави членки, ще изгради доверие и ще насърчи устойчивостта и стабилността на световната икономика. През 2009 г. разпределението на СПТ допринесе в значителна степен за възстановяването от световната финансова криза и съм убедена, че ползите от това ново разпределение ще бъдат сходни.“

„Разпределението на СПТ ще помогне на всяка държава–членка на МВФ — особено на уязвимите страни — и ще повиши възможностите им за реакция в отговор на кризата вследствие на COVID19.“

„През следващите месеци ще продължим да работим активно с нашите членове, за да набележим и осъществими варианти за доброволно насочване на СПТ от по-богатите държави членки в подкрепа на по-бедните и по-уязвими страни, за да подпомогнем възстановяването им от пандемията и да постигнем устойчив и стабилен растеж, което ще спомогне и за глобалното икономическо възстановяване.“

Обща информация

Съгласно Учредителния договор на МВФ управляващият директор може да отправя предложения за разпределението на СПТ, ако е уверен, че то ще отговори на дългосрочна нужда от допълване на съществуващите резервни активи за предотвратяването на стагнация и дефлация, както и на свръх търсене и инфлация, при условие, че разпределението намира широка подкрепа сред държавите—членки на МВФ. След като предложението на Управляващия директор бъде прието от Изпълнителния съвет, то се внася за разглеждане от Съвета на управителите, който приема решение с мнозинство от 85 процента от членовете на Съвета с право на глас. СПТ се разпределят между държавите—членки на МВФ пропорционално на квотата на всяка държава.

Допълнителна информация

Начална страница с информация за СПТ: https://www.imf.org/en/Topics/special-drawing-right

Въпроси и отговори: https://www.imf.org/en/About/FAQ/special-drawing-right