Управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева призовава за продължаване на действията за справяне с възстановяването на две скорости

10 юли 2021

Венеция, Италия, 10 юли 2021 г. Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева направи следното изявление на проведената днес среща на министрите на финансите и управителите на централните банки на страните от Г-20:

„Силно окуражена съм от постигнатия от страните от Г-20 на тази среща значителен напредък по редица важни въпроси. По-специално бих искала да отбележа подкрепата на Г-20 за историческото споразумение за минимална ставка на корпоративния данък. То ще помогне на държавите да запазят корпоративната си данъчна основа и да мобилизират приходи, като гарантират, че дружествата с високи печалби плащат справедлив дял навсякъде по света.

Бих желала да поздравя Г-20 и за акцента върху рисковете за климата и ролята на механизмите за ценообразуване на въглеродните емисии. По време на конференцията на Г-20 за климата в неделя възнамерявам да проследя предложения международен минимален праг на цените на въглеродните емисии, който би могъл значително да ускори прехода на световната икономика към нисковъглероден растеж.

Г-20 призна спешната необходимост от по-добра подготовка за бъдещи заплахи за здравето и приветства доклада на Независимата група на високо равнище за финансиране на глобалните общности за готовност и реакция при пандемии, като се ангажира да работи с международните финансови институции и съответните партньори за разработване на предложения за устойчиво финансиране за засилване на бъдещата готовност и реакция при пандемии.

Бих искала също така да изразя дълбоката си признателност за подкрепата на Г-20 и на нашите членове за ново разпределение на СПТ (специални права на тираж) в размер на 650 млрд. долара — най-голямото в историята на МВФ и силен стимул за света.

Що се отнася до световната икономика, възстановяването продължава и като цяло съответства на прогнозата ни от април за 6 % глобален растеж през тази година. Въпреки това различията между отделните икономики се задълбочават. По същество светът е изправен пред възстановяване на две скорости.

В големите развити икономики и в някои страни с нововъзникващи пазари растежът се ускорява благодарение на съчетанието от силна подкрепа чрез инструментите на фискалната и паричната политика и бързото ваксиниране. В много други страни обаче, особено в най-бедните, които нямат достъп до ваксини и в които процентът на инфекциите нараства, растежът остава потиснат.

Тъй като опасна вълна от силно трансмисивен вариант на вируса вече си проправя път през целия свят, пандемията остава основният риск, пред който сме изправени. Необходими са спешни действия в три ключови области.

Първо, ускоряване на процеса на ваксиниране: до края на 2021 г. да бъдат обхванати поне 40 % от населението във всяка страна, а до средата на 2022 г. — 60 %.

Световната банка, СЗО, СТО и МВФ, в тясно сътрудничество с инициативата ACT-Accelerator, сформираха работна група — „военен щаб“, за да помогнат за постигането на тази цел и аз горещо приветствам подкрепата на Г-20 за приоритизиране на ускоряването на доставките на ваксини, диагностични и терапевтични средства. Чрез осигуряването на по-бърз достъп до ваксини за високорискови групи от населението тази година могат да бъдат спасени повече от половин милион живота. А нормалното възстановяване на икономическата активност навсякъде би могло да добави 9 трилиона долара към световната икономика до 2025 г. — разходите на стойност 50 милиарда долара за този пандемичен план бледнеят в сравнение с тези ползи.

Второ, прилагане на стабилни макроикономически политики : те продължават да играят ключова роля за гарантиране на възстановяването.

Фискалната политика следва да предоставя добре планирана подкрепа, съобразена с условията в страната, за да се защитят най-уязвимите групи от населението и да се сведат до минимум дълготрайните последици. Когато икономиките излизат от кризата, политиките следва да улеснят по-силния, по-устойчив и по-приобщаващ растеж.

Паричната политика следва да остане стимулираща, тъй като инфлационният натиск вероятно ще бъде временен. Но ако повишаването на инфлацията се окаже по-трайно, на някои големи икономики, които са по-напред във възстановяването, може да се наложи да пристъпят към затягане на мерките по-рано от очакваното. Централните банки ще трябва ясно да комуникират намеренията си по отношение на политиката, за да избегнат предизвикването на неблагоприятни странични ефекти. Ако по-строгите условия на финансовите пазари се проявят по-рано от очакваното, Фондът е готов да окаже съдействие на своите членове, за да гарантира, че възстановяването ще продължи по план.

Трето, засилване на подкрепата за уязвимите страни.

Новото разпределение на СПТ от МВФ в размер на 650 млрд. щатски долара ще увеличи резервите на страните, ще създаде допълнително пространство за финансиране на ваксините и ще повиши доверието във възстановяването. За да увеличим въздействието на разпределението, ще предприемем бързи действия за проучване на възможностите за икономически по-силните членове да използват доброволно своите СПТ, за да помогнат на бедните и уязвими държави.

Увеличаването на доверителния фонд на МВФ за намаляване на бедността и растеж (PRGT) е изпитан вариант, който ще ни позволи да предоставим безлихвена финансова подкрепа на страните с ниски доходи в средносрочен план. Проучваме също така възможността за създаване на нов доверителен фонд за устойчивост за уязвими членове, за да изградим по-добре бъдещето, включително чрез финансиране на по-екологичен, по неподатлив на сътресения и по-устойчив растеж в средносрочен план.

Оценявам високо подкрепата за тези мерки, изразена от Г-20 на тази среща. Подкрепа получиха и усилията ни да помогнем на държавите, които са изправени пред неустойчиво дългово бреме.

В тази област работим в тясно сътрудничество със Световната банка и други партньори, за да гарантираме ефективното прилагане на общата рамка. Приветствам членовете на Комитета на кредиторите на Чад за интензивната им работа, която осигурява лостове за облекчаване на дълга от частните кредитори и гаранции, необходими за така необходимото финансиране от МВФ и партньорите за развитие. Приветствам призива на Г-20 за своевременно сформиране на Комитета на кредиторите за Етиопия, за да се улесни напредъкът в прегледа на подкрепяната от Фонда програма там.

Накрая бих искал да поздравя правителството на Италия, министъра на икономиката и финансите Даниеле Франко и управителя Игнацио Виско за много успешното им председателство на първата среща на Г-20 в хибриден формат след пандемията. Бих искала също така да благодаря на града и жителите на Венеция за тяхното неизменно топло и любезно гостоприемство.“