украї́нська мо́ва

Изявление на екипа на МВФ относно икономическото въздействие на войната в Украйна

5 март 2022

ВАШИНГТОН, окръг Колумбия: Вашингтон, окръг Колумбия – 5 март 2022 г.: Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) проведе заседание на 4 март под председателството на управляващия директор Кристалина Георгиева. Служителите информираха Съвета за икономическото въздействие на войната в Украйна и за предоставянето на възможна ускорена финансова помощ на засегнатите държави.

Войната в Украйна води до трагични страдания и загуба на човешки живот, както и до огромни щети за физическата инфраструктура на страната. Тя предизвика вълна от над 1 милион бежанци в съседните държави. Срещу Русия бяха обявени безпрецедентни санкции.

Макар че ситуацията продължава да бъде силно променлива и перспективите са обект на изключителна несигурност, икономическите последици вече са изключително сериозни. Цените на енергията и суровините — включително на пшеницата и другите зърнени култури — рязко се повишиха, утежнявайки допълнително инфлационния натиск от смущенията във веригата за доставки и от възстановяването от пандемията, предизвикана от Covid‑19. Ценовите сътресения ще окажат влияние и в световен мащаб, особено върху бедните домакинства, за които храната и горивата представляват значителна част от разходите. Ако конфликтът ескалира, икономическите щети ще бъдат още по-опустошителни. Санкциите срещу Русия също така ще окажат значително въздействие върху световната икономика и финансовите пазари, като ще имат значителни странични ефекти и в други държави.

В много страни кризата поражда неблагоприятни сътресения както за инфлацията, така и за активността на фона на вече повишения ценови натиск. Паричните власти ще трябва внимателно да наблюдават отражението на повишаването на международните цени върху вътрешната инфлация, за да предприемат подходящи, внимателно калибрирани ответни действия. Фискалната политика ще трябва да подкрепи най-уязвимите домакинства, за да компенсира нарастващите разходи за живот. Тази криза ще доведе до сложни политически компромиси, което допълнително ще усложни политическата ситуация, докато световната икономика се възстановява от кризата вследствие на пандемията.

В Украйна значителни са както човешките жертви, така и икономическите щети. Морските пристанища и летищата са затворени и разрушени. Същото важи и за много пътища и мостове. Въпреки че на този етап е много трудно да се направи точна оценка на нуждите от финансиране, вече е ясно, че Украйна ще бъде изправена пред значителни разходи за възстановяване и реконструкция.

Страната вече е поискала спешно финансиране в размер на 1,4 млрд. долара по линия на Инструмента за бързо финансиране на МВФ. Персоналът очаква да представи това искане на Изпълнителния съвет за разглеждане още през следващата седмица.

Санкциите, обявени срещу Централната банка на Руската федерация, ще ограничат сериозно достъпа ѝ до международни резерви за подкрепа на валутата и финансовата ѝ система. Международните санкции срещу банковата система на Русия и изключването на редица банки от системата SWIFT значително нарушиха способността на страната да получава плащания за износ, да плаща за внос и да участва в трансгранични финансови транзакции. Макар че е твърде рано да се предвиди пълното въздействие на тези санкции, вече наблюдаваме рязко понижение на цените на активите, както и на обменния курс на рублата.

Държавите, които поддържат много тесни икономически връзки с Украйна и Русия, са изложени на особен риск от недостиг и прекъсвания в доставките и са най-силно засегнати от нарастващия приток на бежанци. Молдова поиска разширяване и пренасочване на съществуващата си програма, подкрепяна от МВФ, за да подпомогне покриването на разходите по настоящата криза, а служителите на МВФ активно обсъждат различни варианти с молдовските власти.

Служителите ни ще продължат да наблюдават страничните ефекти върху други държави в региона, по-специално тези със съществуващи програми, подкрепяни от МВФ, и страните с повишена уязвимост или експозиция към кризата. Продължаващата война и свързаните с нея санкции също ще окажат сериозно въздействие върху световната икономика. Фондът ще предоставя съвети на нашите държави членки относно калибрирането на макроикономическите политики, за да се управляват редица странични ефекти, включително смущения в търговията, цените на храните и другите суровини и финансовите пазари.

МВФ ще продължи да оценява променящата се ситуация и при необходимост ще предоставя навременни политически съвети, финансова подкрепа и техническа помощ на нашите държави членки в тясно сътрудничество с международните ни партньори.