Изпълнителният съвет на МВФ одобри спешна финансова помощ за Украйна в размер на 1,4 млрд. щатски долара

10 март 2022

Вашингтон, окръг Колумбия : Днес Изпълнителният съвет на Международния валутен фонд (МВФ) одобри отпускането на 1,4 млрд. щатски долара (1005,9 млн. СПТ) в рамките на Инструмента за бързо финансиране (ИБФ) за посрещане на спешните финансови нужди на страната и смекчаване на икономическите последици от войната.

Изпълнителният съвет изрази силната си подкрепа за украинския народ.

Войната в Украйна води до трагични човешки жертви и страдания. Макар че перспективите са обект на изключителна несигурност, икономическите последици вече са изключително сериозни, като само за 13 дни бежанските потоци надхвърлят 2 милиона души, а редица обекти на ключовата инфраструктура на Украйна понасят сериозни поражения. Това плащане в рамките на ИБФ, равностойно на 50 процента от квотата на Украйна в МВФ, ще помогне за посрещане на спешните нужди на платежния баланс, произтичащи от последиците от продължаващата война, и ще осигури критична подкрепа в краткосрочен план, като същевременно ще играе ролята на катализатор за финансиране от други партньори.

Украинските власти отмениха стендбай споразумението и изразиха намерението си да работят с МВФ за изготвяне на подходяща икономическа програма, насочена към възстановяване и растеж, когато условията позволят това. Властите възнамеряват да продължат да се консултират тясно със служителите на Фонда в контекста на продължаващите усилия за разработването и прилагането на ефективни мерки за смекчаване на кризата.

След обсъждането в Изпълнителния съвет г-жа Кристалина Георгиева, управляващ директор и председател, направи следното изявление:

Руската военна инвазия в Украйна е причина за мащабна хуманитарна и икономическа криза. Трагичната загуба на човешки живот, огромните бежански потоци и широкомащабните поражения за инфраструктурата и производствения капацитет причиняват тежко човешко страдание и ще доведат до дълбока рецесия през тази година. Нуждите от финансиране са огромни, спешни и могат да нараснат значително в хода на войната.

Реакцията на украинските власти в областта на спешната политика беше забележителна. Въведени са мерки за административен и капиталов контрол, за да се запази наличието на валутни резерви и да се намали несигурността по отношение на валутния курс. За да подкрепи допълнително финансовата стабилност, Националната банка на Украйна създаде нов ликвиден механизъм и въведе регулаторни мерки за устояване на натиска. Въпреки че бяха въведени лимити за теглене на пари в брой, безкасовите транзакции не бяха ограничени. Фискалната политика е преориентирана към осигуряване на приоритетни плащания. Украйна продължава да изпълнява всички дългови задължения.

На фона на тези извънредни обстоятелства МВФ одобри финансова подкрепа от решаващо значение. Това би трябвало да бъде от съществено значение за катализиране на мащабното мобилизиране на допълнително финансиране на преференциални цени, което ще бъде необходимо за запълване на финансовия недостиг и смекчаване на икономическите последици от войната. След като войната приключи и бъде направена подходяща оценка на щетите, вероятно ще бъде необходима допълнителна подкрепа в огромен размер за подпомагане на усилията за възстановяване.

Фондът изразява най-дълбоките си съболезнования към украинския народ в тези изключително трудни времена и ще продължи да работи в режим на тясно сътрудничество с украинските власти.