Съвместно изявление: Ръководителите на Групата на Световната банка, МВФ, Световната програма по прехраната и СТО призовават за спешни съгласувани действия за гарантиране на продоволствената сигурност

13 април 2022

  • Предложените действия за подпомагане на уязвимите държави включват осигуряване на спешни доставки на храни и предоставяне на финансова подкрепа на домакинствата и държавите; улесняване на безпрепятствената търговия; инвестиране в устойчиво производство на храни и продоволствена сигурност.
  • Лидерите призовават международната общност да подкрепи уязвимите държави чрез безвъзмездни средства за покриване на спешните финансови нужди.

ВАШИНГТОН, окръг Колумбия. Ръководителите на Групата на Световната банка (ГСБ), Международния валутен фонд (МВФ), Световната програма по прехраната (СПП) на Организацията на обединените нации и Световната търговска организация (СТО) призоваха днес за спешни действия за гарантиране на продоволствената сигурност. Президентът на Групата на Световната банка Дейвид Малпас, управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева, изпълнителният директор на СПП Дейвид Бийзли и генералният директор на СТО Нгози Оконджо-Ивеала направиха следното съвместно изявление преди пролетните срещи на МВФ и Групата на Световната банка, които ще се проведат през следващата седмица:

„Светът е разтърсен от усложняващи се кризи. Последиците от войната в Украйна се наслагват към продължаващата вече трета година пандемия от COVID-19, а изменението на климата и нарастващата нестабилност и конфликти причиняват постоянни поражения на хората по света. Рязкото повишаване на цените на основните продукти и недостигът на доставки увеличават натиска върху домакинствата по света и тласкат милиони хора към бедност. Заплахата е най-голяма за най-бедните страни с голям дял на потреблението на вносни храни, но уязвимостта бързо нараства в страните със средни доходи, в които живеят по-голямата част от бедните хора в света. В своите оценки Световната банка предупреждава, че при всяко увеличение на цените на храните с един процентен пункт 10 милиона души в света изпадат в крайна бедност.

„Повишаването на цените на хранителните продукти се изостря от драстичното увеличение на цената на природния газ, който е основна съставка на азотните торове. Рязкото покачване на цените на торовете заедно със значителното намаляване на световните доставки има важни последици за производството на храни в повечето страни, включително основните производители и износители, които разчитат в голяма степен на вноса на торове. Повишаването на цените на храните и сътресенията в доставките могат да подхранят социалното напрежение в много от засегнатите държави, особено в тези, които вече са нестабилни или засегнати от конфликти.

„Призоваваме международната общност спешно да подкрепи уязвимите страни чрез координирани действия, вариращи от осигуряване на спешни доставки на храни, финансова подкрепа, увеличаване на селскостопанското производство и отворена търговия. Ангажираме се да обединим нашия експертен опит и финансиране, за да увеличим бързо нашата политическа и финансова подкрепа за подпомагане на уязвимите държави и домакинства, както и за увеличаване на вътрешното селскостопанско производство в засегнатите държави и на доставките за тях. Можем да смекчим натиска върху платежния баланс и да работим с всички държави за запазване на отворените търговски потоци. Освен това ще засилим още повече наблюдението на уязвимостта в областта на храните и бързо разширяваме многостранните си политически съвети за засегнатите страни, ръководейки се от сравнителните предимства на съответните ни институции.

„Призоваваме също така международната общност да подпомогне спешните нужди от финансиране, включително чрез безвъзмездни средства. Това следва да включва финансиране на незабавни доставки на храни, мрежи за сигурност, които да отговорят на нуждите на бедните, и на дребните земеделски стопани, изправени пред по-високи цени на суровините. Призоваваме също така всички държави да запазят отворена търговията и да избягват ограничителни мерки като забрани за износ на храни или торове, които допълнително утежняват страданията на най-уязвимите хора. Особено важно е да не се налагат експортни ограничения върху хуманитарните покупки на храни от Световната програма по прехраната на ООН.

„От решаващо значение е бързото и съгласувано предоставяне на подкрепа за страните, изпитващи продоволствена несигурност. Готови сме да работим заедно с нашите многостранни и двустранни партньори, за да помогнем на страните да се справят с тази извънредна криза.“