Пленарна реч на управляващия директор за годишните срещи през 2023 г. ОКОНЧАТЕЛЕН ВАРИАНТ

13 октомври 2023

  1. Увод

Г-н кралски съветник Кабаж, г-н министър-председател Ахануш, г-н председател Марченко, президент Банга, госпожи и господа управители на централни банки, министри, високоуважаеми гости,

Дами и господа, добър ден! Салаам алейкум!

Позволете ми първо да изразя искреното си съчувствие към всички засегнати от неотдавнашните опустошителни бедствия, включително тук, в Мароко, и към тези, които страдат по време на войни и конфликти навсякъде по света.

Надяваме се на установяването на мир.

Бих искала също така да отдам дължимото на нашите домакини — Негово Величество крал Мохамед VI, правителството и народа на Кралство Мароко. Вие показахте на света значението на смелостта и издръжливостта, а на всички нас — своята невероятна култура, гостоприемство и топли сърца.

Маракеш отбелязва завръщането на нашите годишни срещи в арабския свят след 20 години. За първи път от 50 години насам се събираме на африканския континент.

  1. Историята на последните 50 години 

През 1973 г. в Найроби нашият домакин президент Кениата говори за необходимостта да се намери лек за „болестта на инфлацията и нестабилността, която е поразила света“.

Звучи познато, нали? Днес сме изправени пред сходни предизвикателства. И все пак в много други отношения съвременният свят е много различен:

Той е по-голям. На планетата живеят много повече хора: населението се е увеличило повече от два пъти — от 4 на 8 милиарда.

Светът е по-богат. От 1973 г. насам световният БВП на глава от населението се е увеличил повече от два пъти.

Светът е и по-разнообразен. Страните са много повече, а държавите—членки на Фонда са се увеличили от 125 през 1973 г. на 190 днес.

Налице е спиращ дъха напредък в областта на здравеопазването, образованието и технологиите.

Напредъкът е удивителен... но не всички успяват да се възползват от него.

Въпреки че глобалната икономическа интеграция помогна на милиарди хора да станат по-богати, по-здрави и по-продуктивни, за твърде много хора тя съвпадна с размествания, бедност и неравенство.

Пътят на прогреса е труден за твърде много хора.

Били сме свидетели на периоди на сътресения: петролните сътресения през 70-те години, дълговата криза в Латинска Америка, азиатската финансова криза, световната финансова криза. 

Само през последните три години станахме свидетели на глобална пандемия, война в Европа и криза на разходите за живот.

Последните 50 години са история на удивителен напредък с периоди на междинни смущения, както и на огромни промени в световната икономика. Тогава какви ще бъдат следващите 50 години?

  1. Историята на следващите 50 години

Не разполагам с кристална сфера. Затова като експеримент попитах ... Изкуствения интелект: Как би могъл да изглежда светът през 2073 г.?

Ето една от прогнозите: 

През 2073 г. може да процъфтява устойчива световна икономика, задвижвана от възобновяема енергия и индустрии, управлявани от изкуствен интелект. Изследването на космоса може да открие нови икономически граници, а засилената глобална свързаност да промени динамиката на работата. Цифровите валути могат да станат масови, заменяйки традиционните финансови системи. Определящи за епохата могат да бъдат революционното здравеопазване и културният синтез, в съчетание с усилия за икономическо приобщаване. Визията обхваща технологичния прогрес, екологичното съзнание и свързания, справедлив свят. Не забравяйте, обаче, че всичко това е чисто спекулативно. Реалността има свойството да ни изненадва.

Мисля, че със сигурност можем да очакваме изненади! 

По-важният въпрос е как ще извлечем ползите от трансформацията и ще управляваме свързаните с нея рискове? 

Отправната точка е нелека .... 

  1. Трудна отправна точка

Както посочихме в доклада „Световна икономическа перспектива“ преди няколко дни, макар че светът показа огромна устойчивост, възстановяването от сътресенията през последните няколко години е бавно и неравномерно.

Бавно, тъй като понастоящем растежът от 3 процента е значително под средния за двете десетилетия преди пандемията, а средносрочните перспективи за растеж също са най-слабите от десетилетия насам.

Неравномерно, поради огромните икономическите „белези“ от последните сътресения в различните страни, като най-силно засегнати са държавите с възникващи пазари и развиващите се страни.

След дълъг период на икономическа „конвергенция“ между държавите и регионите възникна опасна дивергенция. Тя се влошава от фрагментацията, изменението на климата и нестабилността, които доведоха много страни до точката на пречупване.

Това важи с особена сила за африканския континент, където живее най-младото население в света. Напредъкът в преодоляването на разликата в доходите спрямо по-напредналите икономики и генерирането на изобилстващ на работни места растеж, ще бъде от жизненоважно значение през следващите 50 години. 

  1. Написване на по-добра история за следващите петдесет години

И така, в този момент на „радикална несигурност“, кои са действията, за които не трябва да съжаляваме и които ще ни помогнат да напишем по-добра история за следващите 50 години?

Ще ги разпределя в две групи: инвестиции в здрави икономически основи и инвестиции в международно сътрудничество.

Те са отразени в Принципите от Маракеш, които заедно със Световната банка и правителството на Мароко обявихме по-рано тази седмица.

Първо, инвестиции в силни икономически основи 

В среда със слаби средносрочни перспективи за растеж правилните политики и реформи са от съществено значение. Тук, в Мароко, в районите, опустошени от земетресението, масивните сгради със здрави основи издържаха най-добре на ударите.

Поуката е, че дори да се сблъскват с много различни икономически условия, политиците трябва да градят здрави икономически основи чрез разумни политики.

Какво означава това?

Ценовата стабилност е от ключово значение. Тя е предпоставка за растеж и защитава хората, особено бедните. Това означава, че борбата с инфлацията остава от първостепенно значение.

Същото важи и за запазването на финансовата стабилност. Ясно е, че сме изправени пред епоха на по-високи цени за по-дълго време, но рязкото по-нататъшно затягане на финансовото състояние може да засегне пазарите, банките и небанковите институции. Строгият надзор е от съществено значение. Благоразумната фискална политика е по-важна от всякога.

Защо? Защото дългът и дефицитът са значително над нивата отпреди пандемията. Време е да възстановим фискалното пространство. Това означава трудни решения за правителствата. Чрез определяне на приоритети в разходите и с надеждни средносрочни фискални рамки, обаче, това може да бъде направено. 

В допълнение към тези основополагащи политики трансформиращите реформи също са от ключово значение за стимулирането на растежа в средносрочен план. 

Помислете за подобряване на управлението — това ще ви помогне в борбата с корупцията. Оптимизирайте регулацията, за да улесните започването и управлението на бизнес. Помислете за реформи, които насърчават търговията, подобряват достъпа до капитал и насърчават участието в пазара на труда, особено на жените.

Подходящият пакет от реформи може да повиши производството с до 8 процента за четири години.

Най-голяма възвръщаемост ще имат инвестициите в хората: най-вече в образованието, за да се подготвят младите хора — включително тези тук, в Африка — за работните места на бъдещето.

Откъде ще дойдат парите за тези инвестиции? Ако имах вълшебна пръчица, щях да преместя повече капитали от богатия свят, където населението застарява, в развиващия се свят — света на младите. 

Аз, обаче, нямам вълшебна пръчица.

Добрата новина е, че мобилизирането на вътрешни ресурси има огромен потенциал. Нашите изследвания показват, че само данъчните реформи могат да увеличат приходите до 5 процента от БВП за развиващите се пазари и до 9 процента за страните с ниски доходи. Фондът дава приоритет на работата си в тази област.

Външното финансиране, разбира се, продължава да бъде от решаващо значение. Напредналите икономики носят споделена отговорност и имат общ интерес да подкрепят нововъзникващите и развиващите се страни.

Това ме води до втория основен приоритет: инвестиране в глобалното сътрудничество.

Историята на приобщаващ и устойчив растеж през следващите 50 години е възможна само ако работим заедно — отново в духа на Принципите от Маракеш.

Климатът и търговията са очевидни примери.

Позволете ми да подчертая две други важни области на глобално сътрудничество, в които МВФ вече играе активна роля.

Първо, дългът. Повече от половината страни с ниски доходи продължават да са в затруднено положение или са изложени на висок риск от дългово затруднение; около една пета от нововъзникващите икономики са изправени пред „подобни на фалит“ спредове. Общата рамка започва да дава резултати по отношение на преструктурирането на дълга, макар и бавно. А наскоро създадената Глобална кръгла маса за държавния дълг с участието на индийското председателство на Г-20, Фонда и Световната банка в момента обединява всички съответни кредитори и длъжници около, което дава някои обещаващи признаци.  

Второ, глобалната мрежа за финансова сигурност —спасителната линия за толкова много страни в момент на нужда. В нейния център стои МВФ: ролята ни на „застраховател на незастрахованите“ беше подчертана през последните три години.

Какво сме направили до момента?

От началото на пандемията сме осигурили ликвидност и финансиране в размер на около 1 трилион долара. Това стана чрез разпределението на 650 млрд. долара по СПТ и 320 млрд. долара под формата на заеми за 96 държави, включително 56 държави с ниски доходи.

Как постигнахме това?

Първо, активирахме програмата си за непосредствено облекчаване на дълговете на най-бедните ни членове

След това за рекордно кратко време се мобилизирахме извънредно финансиране по време на пандемията.

Но сътресенията продължиха и нашите членове започнаха да се обръщат към нас за пълноценни програми.

Подкрепата ни за по-силните членове беше съобразена с предпазните кредитни линии — допълнителен буфер срещу сътресения.

Стартирахме и най-новия си инструмент — Доверителен фонд за устойчивост и стабилност (ДФУС). За първи път в историята на Фонда той предоставя дългосрочни и достъпни ресурси на уязвими държави с ниски и средни доходи. Една година след привеждането му в действие 11 държави се възползват от подкрепата на ДФУС, за да се адаптират и да изградят устойчивост, особено към изменението на климата. 

Освен това работихме с нашите икономически по-силни членове, за да насочим значителна част от техните СПТ към по-уязвимите членове. Това досега е генерирало около 100 млрд. долара ново финансиране чрез нашите доверителни фондове, особено Доверителния фонд за намаляване на бедността и растеж (ДФНБР) и ДФУС.

Така че Фондът реагира на неотдавнашните сътресения по гъвкав начин без аналог в миналото. Но тъй като страните вероятно ще се сблъскат с още по-големи и по-сложни бъдещи кризи — и за да продължи да играе ролята си на център на Глобалната мрежа за финансова сигурност —  МВФ трябва спешно да бъде укрепен в две направления.

Първо, чрез увеличаване на ресурсите ни от постоянни квоти, което ще укрепи капацитета ни да подкрепяме членове с по-ниски финансови буфери. 

Второ, чрез допълване на субсидиите, които дават възможност на ДФНБС да предоставя безлихвени заеми на най-бедните ни членове.

В същото време трябва да продължим да работим за адаптиране на нашата управленска структура, за да представляваме по-добре държавите членки и да реагираме на динамичните промени в световната икономика. Възможността за добавяне на трети председател за Африка към нашия Изпълнителен съвет е добре дошла стъпка в правилната посока.

Надявам се, че членовете ни ще подкрепят тези усилия.

  1. Заключение Откриване на ключа към следващите 50 години

Силата на МВФ се основава основно на доверието, което нашите 190 държави членки ни гласуват. 

Великолепният персонал на Фонда работи неуморно — ден и нощ, в офиса и у дома — за да върне това доверие. Не мога да не се гордея с тях и бих искала да им благодаря.

Изказвам и дълбоката си признателност към моите скъпи колеги от ръководния екип. Както и към членовете на нашия Изпълнителен съвет, които играят толкова важна роля в ръководството на институцията. 

Партньорството ни със сродната ни институция — Световната банка — ни дава огромна сила и аз искам да благодаря на Аджай и на служителите на банката за това.

Заедно работим усилено, за да гарантираме, че МВФ ще остане отзивчив и ефективен и в бъдеще.

Бих искал да завърша, като цитирам няколко стиха от едно стихотворение  в жанра Малхун, което видях по време на посещението си в музея на площад JAMAA EL-FEENA онзи ден:

Отиди и съзерцавай стената на червения град Маракеш.


Сърцето ти ще намери покой. Тогава няма да има затворена врата, за която да не намериш ключа“.
 

Срещите ни тук, в червения град Маракеш, ми дават увереност, че заедно ще отключим вратата към възможностите за следващото поколение.

Мерси! Шукран!