Кристалина Георгиева

Управляващ директор

Понастоящем Кристалина Георгиева изпълнява длъжността управляващ директор на Международния валутен фонд – пост, за който бе избрана на 25.09.2019 г. и заема от 01.10. 2019 г. На 12 април 2024 г. Изпълнителният съвет на МВФ избра Кристалина Георгиева за втори петгодишен мандат, който започва на 1 октомври 2024 г.

Преди да се присъедини към Международния валутен фонд, г-жа Георгиева е главен изпълнителен директор на Световна банка от м. януари 2017 г. до м. септември 2019 г., през който период в рамките на три месеца временно изпълнява и длъжността президент на Групата на банката.

Преди това г-жа Георгиева съдейства за оформянето на дневния ред на Европейския съюз в качеството си на заместник-председател на Европейската комисия с ресор „Бюджет и човешки ресурси“. На тази длъжност тя отговаря за бюджета на ЕС от €161 милиарда (175 милиард щатски долара) и 33 000 служители, както и за мерките на Съюза в отговор на дълговата криза и бежанската криза от 2015 г. Преди да заеме този пост, г-жа Георгиева е комисар по Международно сътрудничество, хуманитарна помощ и реакция при кризи, като управлява един от най-големите в света бюджети за хуманитарна помощ.

Кристалина Георгиева започва своята кариера на обществени постове в Световна банка като експерт по икономика на околната среда през 1993 г. След 17-годишен стаж в организацията, през който период заема много ръководни длъжности, вкл. директор „Околна среда“ и директор „Околна среда и социално развитие за Източна Азия и Тихоокеанския регион“, връх в нейното развитие в Световна банка е назначаването ѝ за вицепрезидент и корпоративен секретар през 2008 г. В тази си роля тя опосредства контакта между висшето ръководство на Групата на банката, нейния съвет на директорите и страните акционери.

Г-жа Георгиева е член на множество международни експертни съвети, вкл. съпредседател на Глобалната комисия за адаптация към климатичните промени и съпредседател на създадената от Генералния секретар на ООН работна група на високо равнище за финансиране на хуманитарната помощ. Тя е автор и съавтор на над 100 публикации по темите на икономическата политика и политиката в областта на околната среда, вкл. на учебници по макро- и микроикономика.

Кристалина Георгиева е родена в гр. София, България през 1953 г. Притежава докторска степен по икономически науки и магистърска степен по политическа икономия и социология от Университета за национално и световно стопанство, София, където преподава като доцент през периода 1977 – 1993 г. В рамките на академичната си кариера е била гост-лектор в „Лондонското училище по икономика (London School of Economics) и Масачузетския технологичен институт.

През 2010 г. е удостоена със званието „Европеец на годината“ от списание „ Юръпиън войс“ (European Voice) за лидерската си роля при прилагане на мерките на ЕС в отговор на хуманитарни кризи. През м. октомври 2020 г. г-жа Георгиева получава наградата на Атлантическия съвет за изтъкнати международни лидери - признание за нейния изключителен принос в рамките на кариерата ѝ в служба на обществото.