Управляващият директор на МВФ приветства действията на Г-7 за подпомагане на света да излезе от пандемичната криза

13 юни 2021

Управляващият директор на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева направи следното изявление днес в края на виртуалното си участие в срещата на върха на лидерите на Г-7:

„Бих искал да благодаря на министър-председателя Борис Джонсън и на властите на Обединеното кралство за това, че определиха толкова перспективен дневен ред за срещата на върха на Г-7, който поставя акцент върху най-неотложните предизвикателства. пред които е изправен светът днес.

Първо, необходимо е да сложим край на пандемията във всички точки на света. МВФ отправя последователно предупреждения за опасно разминаване в темповете на възстановяване, а последните данни потвърждават, че тази тенденция не само продължава, но се задълбочава. Заедно със Световната банка, СЗО и СТО служителите на МВФ наскоро предложиха план на стойност 50 млрд. долара за прекратяване на пандемията чрез ваксиниране на поне 40 % от населението във всяка страна до края на тази година и 60 % до средата на 2022 г.

Най-неотложната част от плана е да се пренасочат излишните дози ваксини от развитите икономики към развиващия се свят. Приветствам поетия от Г-7 ангажимент за предоставянето на един милиард дози през следващата година—това ще доведе до съществена промяна в борбата срещу пандемията. Следващата важна стъпка е да се гарантира, че флаконите ще се превърнат в реални инжекции в ръцете на медицинския персонал, както и че производственият капацитет ще бъде увеличен, като предпазна мярка срещу рискове от влошаване на ситуацията.

През изминалите седмици беше постигнат напредък по отношение на финансирането на плана. От самото начало поставяме акцент върху решаващото значение на безвъзмездните средства, като по наша оценка около една трета от необходимите 35 милиарда долара за безвъзмездно финансиране вече са осигурени от публични и частни източници. Това е окуражаващо, но работата трябва да продължи, за да осигурим и останалите средства, както и прозрачно и добре координирано изпълнение. Войната все още не е спечелена. Ето защо заедно със Световната банка, СЗО, СТО и други институции създаваме „военен оперативен щаб“ — работна група, която да наблюдава и работи за ускоряване на изпълнението на този план.

Второ, в момента, в който светът излиза от кризата, не трябва да забравяме нейното наследство и да работим за преодоляването му. За да изградим по-добро бъдеще, от съществено значение ще бъдат стимулите за производителността и растежа, решаването на проблема с натрупаните дългове и укрепването на рамката на икономическата политика. Политиците ще бъдат изправени пред труден избор при постепенното оттегляне на политическата подкрепа, а правилното насочване на средствата ще бъде от решаващо значение за подпомагане на уязвимите групи хора и жизнеспособните фирми.

Акцентът, който Г-7 поставя върху по-доброто бъдеще след пандемията — и особено върху справянето с изменението на климата — е от решаващо значение. Приветствам намерението на лидерите да стартират нова, чиста и зелена инициатива за стимулиране на инвестициите в зелена инфраструктура, особено в развиващите се страни. В съчетание с политики за стимулиране на инвестициите, като определяне на цените на въглеродните емисии и оповестяване на свързаните с климата рискове, усилията да дадем силен тласък на зелената икономика ще ни помогнат не само да смекчим рисковете от климатичната криза, но и да ускорим растежа и да създадем милиони нови работни места.

Докато политиците работят за преодоляване на тези постпандемични предизвикателства, те ще трябва да увеличат приходите, за да финансират инвестиции в повече и по-добри обществени блага за своите граждани. В това отношение съм обнадеждена от оповестената миналата седмица силна подкрепа на финансовите министри от Г-7 за въвеждането на минимален корпоративен данък в световен мащаб.

И накрая, бих желала да изразя благодарността си за подкрепата на Г-7 за ново разпределение на специални права на тираж (СПТ) на МВФ в размер на 650 млрд. долара — най-голямата емисия в историята на Фонда. Това ще спомогне за увеличаване на световните резерви, като същевременно осигури пространство за необходимите фискални разходи за излизане от пандемията и по-устойчиво възстановяване. Лидерите изразиха също така готовност да усилят допълнително въздействието на тази стъпка чрез доброволно насочване на СПТ и/или предоставяне на заеми на обща стойност до 100 млрд. долара на най-уязвимите държави. През следващите месеци ще проуча с нашите държави членки възможностите да постигнем заедно това.

Тази среща на върха беше изключително важна. Осезаемо се почувства подновеният дух на международно сътрудничество, а Г-7 повиши усилията си да подпомогне излизането на света от ризата. Мога да ви уверя, че МВФ също ще продължи играе своята роля и в бъдеще.“