Глобални предизвикателства пред АСЕАН и политически приоритети

13 ноември 2022

Окончателна версия

Благодаря ви, Ваше Превъзходителство Хун Сен. За мен е чест да бъда с Вас днес.

Позволете ми първо да отправя поздравления към Вас и народа на Камбоджа за забележителните постижения през последните две десетилетия. Вие преведохте страната от най-мрачния момент в нейната история до една от най-бързо развиващите се икономики в света, като намалихте драстично бедността, подобрихте стандарта на живот и се стремите до края на това десетилетие да се превърнете в страна с доходи от горния среден клас.

Бих желала да се спра на три въпроса: глобалните икономически перспективи; начинът, по който АСЕАН се вписва в тези перспективи; и политическите приоритети.

Първо, глобалните перспективи. През последните три години — сравнително кратък период от време — бяхме засегнати от поредица от наслагващи се сътресения: глобална пандемия, война в Европа и криза на разходите за живот. Те значително помрачиха перспективите за световната икономика за тази и особено за следващата година.

Двойното въздействие на смущенията във веригата за доставки вследствие на пандемията и изключително бързото нарастване на цените на енергията и храните създаде упорито висока инфлация, а това от своя страна — до затягане на финансовите условия и рязко забавяне на глобалния растеж от 6 процента през 2021 г. до 3,2 процента през 2022 г. За 2023 г. прогнозираме растеж от 2,7 процента, но с 25 процента вероятност за спад под 2 процента.

Докато разглеждаме тази мрачна картина, още по-тревожна е тенденцията към нарастване на фрагментацията и то в момент, в който имаме най-голяма нужда един от друг. И аз съм изключителна загрижена, че в резултат на това може да навлезем със затворени очи в свят, който ще бъде по-беден и по-малко сигурен.

Това ме отвежда към втория въпрос — един по-позитивен обрат в случващото се и относително светъл лъч на тъмния хоризонт. Според прогнозите АСЕАН ще отбележи ръст от 5 процента през тази година и 4,7 процента през следващата, което е доста над средното за света.

Това се дължи на стабилния напредък в реформите и огромната интеграция на икономиките на държавите-членки на организацията. Ето защо очаквам от АСЕАН да бъде ключов фактор, който да помогне за предотвратяване на фрагментацията и да насърчи света да се придържа към правилния път.

Защото, г-н министър-председател, както казахте във встъпителната си реч, трябва да вървим заедно. Заедно сме много по-силни. Заедно сме много по-силни.

В същото време, дори когато гледаме към обещанието на АСЕАН, няма място за самодоволство. Необходимо е също така да признаем, че страните от АСЕАН също са засегнати от белезите на пандемията, а сега и от забавянето на световната икономика. Ето защо е много важно организацията да съсредоточи политиките си в този глобален контекст и да си даде сметка за тези белези.

И това ме отвежда към третия въпрос: политическите приоритети.

Първо, необходимо е да се разбира, че в условията на глобална политика основният приоритет е борбата с упоритата инфлация. Централните банки трябва да затегнат условията за финансиране и да продължат да следват тази политика до осезаемо понижаване на инфлацията. Това е правилното решение, защото ценовата стабилност е от основно значение за растежа. Знаем също така, че инфлацията вреди най-много на най-бедните хора.

Затова очакваме основните централни банки, включително Федералният резерв, да продължат да се придържат към курса, който следват в момента. Това означава, че затягането няма да бъде краткотрайно явление. Страните трябва да вземат това предвид в собствените си парични и валутни политики, отчитайки също така, че силният долар върви ръка за ръка с тези високи лихвени проценти.

Второ, трябва да се признае, че макар всички да страдат, някои сегменти на обществото страдат повече от други. Ето защо фискалната политика трябва да бъде благоразумно насочена към тези, които се нуждаят от подкрепа най-много. Това е така, защото не се знае докога оскъдните публични ресурси могат да бъдат използвани за осигуряване на тази подкрепа.

Трето и последно, за АСЕАН съществуват огромни потенциални възможности. Промените във веригата за доставки създават нови възможности. Възможностите на новата зелена икономика, устойчива на изменението на климата, са реалност и трябва да бъдат използвани. Цифровизацията предлага друга възможност и вече доведе този регион до по-високи резултати, въпреки че носи и своите рискове.

Така че, като цяло, поздравления за АСЕАН. Нуждаем се от ярка звезда в нашето сиво небе. За да продължи да свети, ни е необходим интегриран свят, в който всички работим заедно за доброто на бъдещите поколения.

Благодаря Ви за изказването.